annonser/varen2024.htm
 

Senaste programmet
(våren 2024)

Årsmötet är klart, styrelsen på plats, avtackning av avgående ledamöter är klart och vårens program är klart. De olika konserterna ser Ni om Ni trycker på "knapparna" till höger. Och där beställer ni även biljetter.

Precis som vanligt.

Väl mött på Källör.

Här ovan klickar Du fram konserterna för våren 2024
Stöd musiklivet och bli medlem i Musikföreningen
SWING & SWEET Östhammar
150 kr/år
  
Uppdatering 2024-03-02  Design Tommy Pettersson Östhammar 2010-2024. Microsoft Expression Web 4