Nyheter inför hösten 2022
1. Från och med hösten 2022 kommer bijetterna till våra evenemang att säljas via vår hemsida och det är hur enkelt som helst.
2. Till höger på vår "förstasida" (www.swingandsweet.se) finns "knappar" med datum på. Tryck på det datum till vilket Ni vill köpa biljett. Högst upp på nästa sida finns en "knapp" som heter "köp biljett". Tryck på den och Ni kommer till sidan där Ni beställer biljetter. På den sidan ser Ni högst upp att Ni hamnat på rätt evenemang.  Var beredd att betala med kort eller Swish.
3. Nu kan Ni välja biljett för både medlem och icke medlem samt hur många biljetter Ni bokar. Om Ni avser att intaga måltid och vill beställa bord så gör Ni även det. Bokar Ni inte bord får Ni sittplats längs lokalens väggar.
4. Om Ni är fler i sällskapet så fungerar det bäst att en beställer och betalar åt alla.
5. Var beredd att betala med kort eller Swish och Ni får ett mejl med biljetten och detta mejl visas upp i entrén. Ni kan även skriva ut mejlet på papper och visa upp i entrén. Den datavane kan även skaffa "Billeto-appen" och få allt samlat där.
6. Vi har haft samma biljettpris sedan föreningen bildades vilket kan sägas vara helt unikt. Nu ser vi oss nödgade att höja priset till 150 kr för medlem samt 200 kr för icke medlem. Dessutom tillkommer en smärre administrationskostnad vilket framgår när Ni bokar biljetter. Kan nämnas att vår prisbild är mycket lägre än motsvarande andra evenemang.
7. Kostnaden för mat och dryck betalas vid evenemanget till "krögaren" på plats.
8. Vi återinför bordsplacering. Ni behöver icke meddela oss detta utan det framgår av de listor gällande bokningar som vi erhåller av bokningsföretaget. Det är därför viktigt att ett sällskap skall bokas av en person som sedan får ta betald av de andra i sällskapet.
9. Vi är helt medvetna om att några medlemmar saknar datakunskap och inte kan boka själva. Ni får ta hjälp av någon kamrat som är insatt i datahantering och kan boka åt Er.
10. Man kan boka med padda, dator eller mobil. Att boka med mobil kräver precision då text och knappar syns i minsta laget.
11. För Er som  känner Er osäkra att boka på nätet men innehar en dator. Ring Tommy Pettersson som kan hjälpa Er via telefonen. Tel.nr. 073-806 80 30 .
Design Tommy Pettersson Östhammar 2010-20224