Vocado på Församlingshemmet i Östhammar 2017-04-07. Roslagen Swingandsweet.

Foto Tommy Pettersson