KONTAKTA ROSLAGENS SWING AND SWEET
  (till sekreteraren)


 (till programrådet)


   (till kassören)
Bli medlem!! Stöd musiklivet!!
Som medlem betalar Du 12:50 per månad=150 kr i årsavgift och erhåller
då en subventionerad entré.

Skicka gärna ett mail om Du har synpunkter.
Skicka till sekreteraren om det gäller allmänna föreningsfrågor och till programrådet om det gäller musikaliska frågor.
Vi är mycket intresserade av vad Du som medlem tycker.

Du kan även anmäla Dig till vår mailinglista och får då i god tid en
påminnelse per e-post om nästa evenemang. Vi vill gärna ha din email för vårt medlemsregister. Skicka då mailet till kassören.

Till vänster finns tre knappar det är bara att välja till vem du skall skicka mailet.

Roslagens Swing and Sweet
c/o Torben Gille
Sydvästra Gränsgatan 21    742 31 Östhammar
tel: 070-517 96 43

Här är några telefonnummer till kontaktpersoner i vår styrelse:
Ina Haaga (ordf) 073-801 80 30
Torben Gille (kassör)  070-517 96 43
Tommy Pettersson (sekr)  073-806 80 30
                 

                

         Design Tommy Pettersson  Östhammar 2010-2021